دبستان پسرانه دکتر حافظی منطقه10تهران
شرح فعالیت های آموزشی و پرورشی و اجتماعی
شنبه بیست و نهم آذر 1393
تسلیت ...  

تصاویر متحرک امام حسن مجتبی (ع) aksgif.ir-emam hasan gif

شنبه بیست و نهم آذر 1393
التماس دعا ...  

تصاویر متحرک رحلت رسول اکرم aks gif.ir- hazrate mohhammad gif

شنبه بیست و نهم آذر 1393
تسلیت ...  

تصاویر متحرک حضرت محمد (ص) aksgif.ir- hazrate mohammad gifتصاویر متحرک حضرت محمد (ص) aksgif.ir- hazrate mohammad gif

جمعه بیست و یکم آذر 1393
تسلیت ...  

 -تصاویر متحرک اربعین حسینیAKSGIF.IR- -ARBAIEN-

-تصاویر متحرک اربعین حسینیAKSGIF.IR- -ARBAIEN--تصاویر متحرک اربعین حسینیAKSGIF.IR- -ARBAIEN--تصاویر متحرک اربعین حسینیAKSGIF.IR- -ARBAIEN--تصاویر متحرک اربعین حسینیAKSGIF.IR- -ARBAIEN--تصاویر متحرک اربعین حسینیAKSGIF.IR- -ARBAIEN-

چهارشنبه نوزدهم آذر 1393
روز باشکوه دردبستان ما ...  
بازدید جناب آقای دکترحافظی وریاست منطقه جناب آقای رضایی وجناب آقای قاسمی  وهیئت همراه ازدبستان دکترحافظی

 

پاناپ دات نتپاناپ دات نتپاناپ دات نتپاناپ دات نتپ دپاناپ دات نت

یکشنبه نهم آذر 1393
زنگ بازی فکری پنجم خانم سعادتمند ...  
پاناپ دات نتپاناپ دات نتپاناپ دات نت لینک :: نویسنده: مدیریت آموزشگاه ساعت 18:36
دسته بندی:
یکشنبه نهم آذر 1393
تشکیل سنگ رسوبی پنجم خانم سعادتمند ...  
پاناپ دات نت

شنبه هشتم آذر 1393
مانور زلزله ...  
پاناپ دات نتپاناپ دات نتپاناپ دات نت

شنبه هشتم آذر 1393
میلاد باسعادت امام موسی کاظم (ع) مبارک باد ...  

چهارشنبه پنجم آذر 1393
آموزش نمازدرکلاس سوم خانم منصوری ...  
پاناپ </p></div>
 				<div class= لینک :: نویسنده: مدیریت آموزشگاه ساعت 15:44
دسته بندی:
چهارشنبه پنجم آذر 1393
هفته بسیج گرامی باد ...  
پاناپ دات نتپاناپ دات نت لینک :: نویسنده: مدیریت آموزشگاه ساعت 15:40
دسته بندی:
چهارشنبه پنجم آذر 1393
تدریس علوم (باد)کلاس دوم خانم پورمرادیان ...  
پاناپ دات نتپاناپ دات نت

چهارشنبه پنجم آذر 1393
نمایش درس فارسی کلاس دوم خانم پورمرادیان ...  
پاناپ دات نت لینک :: نویسنده: مدیریت آموزشگاه ساعت 15:34
دسته بندی:
چهارشنبه پنجم آذر 1393
آموزش حجم اجسام درکلاس سوم خانم منصوری ...  
پاناپ دات نت
چهارشنبه پنجم آذر 1393
تدریس کسر سوم کلاس خانم منصوری ...  
پاناپ دات نت

سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393
شهادت سلطان اهل سجده امام سجاد(ع)برشیعیان تسلیت باد ...  

دوشنبه بیست و ششم آبان 1393
عزیزان متولد آبان ماه تولدتان مبارک ...  

 

 

پاناپ دات نت

 

 

کلاس اول :علیرضا اسعدی.حسین شکری.امیرمهدی قزوینیان.پارسا دهقانی.امیرحسین رضایی. 

کلاس دوم:پارساجماعت

کلاس سوم:ماهان عبدلی.سیدعلی موسوی

کلاس چهارم :دانیال ذاکری.امیرحسام تیشه کنی

کلاس پنجم :علیرضا غضنفری.محمدامین شاه حسینی.امیرحسین آرمیده.

کلاس ششم :علی منولی زاده .محمدپارساچراغچیان.محمدپویاچراغچیان.محمدرضا صاحب اختیاری. 

 


یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393
بازدید کلاس پنجم ازشهرک موش ها ...  
پاناپ دات نتپاناپ دات نت لینک :: نویسنده: مدیریت آموزشگاه ساعت 18:2
دسته بندی:
یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393
عملکرد کلاس دوم خانم پورپاکی ...  
پاناپ دات نتپاناپ دات نتپاناپ دات نت لینک :: نویسنده: مدیریت آموزشگاه ساعت 17:49
دسته بندی:
شنبه بیست و چهارم آبان 1393
عملکرد کلاس خانم پورمرادیان ...  
پاناپ دات نتپاناپ دات نت لینک :: نویسنده: مدیریت آموزشگاه ساعت 16:25
دسته بندی:

 

اوقات شرعی

حدیث

تقویم شمسی